Dialog – the Institute for intercultural meetings
עברית
עברית
Deutsch
Deutsch

בתי ספר בגרמניה

קניסיוס קולג, ברלין


ביה"ס התיכון הנוצרי החופשי, דיסלדורף


המינזר האפור, ברלין


ביה"ס התיכון היהודי , ברלין


ביה"ס המקיף ע"ש קופרניקוס, פרייגריכט


ביה"ס התיכון ע"ש יוחנן הקדוש, לאנשטיין


בי"הס וולדורף, טיבינגן